Hoppa till innehåll

Vi är en konsultbyrå med specialistkompetens inom stödkonstruktioner, pålning, jordförstärkning samt sättnings- och stabilitetsutredningar. Vi utför såväl tidiga geotekniska utredningar som tekniskt stöd i produktionsskedet.